• 28ης Οκτωβρίου 79Α, Αγ. Παρασκευή 153 41

Καινοτομία

Καινοτομία στην εκπαίδευση και στην διασκέδαση εμπνευσμένοι από τον Ηoward Gardner
svg element 17

Κάθε παιδί είναι ευφυές, κάθε παιδί είναι ξεχωριστό!

Αυτή είναι η φιλοσοφία μας και για αυτό τον λόγο εφαρμόζουμε στο σχολείο μας εμπνευσμένοι από τον Ηoward Gardner καθηγητή του Harvard, το πρόγραμμα ανάπτυξης της πολλαπλής νοημοσύνης των παιδιών.

Στόχος των εκπαιδευτικών με την εφαρμογή αυτού του συστήματος στην προσχολική εκπαίδευση, αλλά και ιδανικά στην μελλοντική τους εκπαιδευτική πορεία, είναι να ενθαρρύνουν την διαδικασία μάθησης του παιδιού με τρόπο που να αναπτύξει αφενός τα ατομικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δυνατά σημεία του και αφετέρου να αποκτήσει δεξιότητες στις περιοχές εκείνες που υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.

Πρόγραμμα ανάπτυξης της πολλαπλής νοημοσύνης
των παιδιών στο «Μαίρη Πόππινς»

Έτσι λοιπόν στο σχολείο μας, ακολουθώντας το μοντέλο του Gardner με στόχο την ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε παιδιού προσαρμοσμένο βέβαια στην ηλικία του υλοποιούμε τα παρακάτω προγράμματα:

svg element 14

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης πολλαπλής νοημοσύνης

Με το πρόγραμμα αυτό οι γονείς αποκτούν επίγνωση των δεξιοτήτων των παιδιών τους, των ισχυρών τους σημείων, των σημείων προς βελτίωση και τον τρόπο υποστήριξης της ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ του παιδιού τους. Στόχος του προγράμματός μας είναι να αναπτυχθούν όλα τα πεδία νοημοσύνης των παιδιών. Έτσι τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την μάθηση και αυτοβελτιώνονται. Στο σχολείο μας παρέχουμε στα παιδιά το χώρο , το χρόνο και τα κίνητρα για να βιώσουν, να μοιραστούν και να αναπτύξουν το καθένα την δική του μοναδική πολλαπλή ευφυία.

Η εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης της πολλαπλής νοημοσύνης των παιδιών δίνει έμφαση στις ατομικές ανάγκες και στην μοναδική προσωπικότητα του κάθε παιδιού μας. Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται από τα μικρά τμήματα (ομάδες εργασίας) αλλά και από την πολύ συχνή προσωπική επικοινωνία με τους γονείς μας.

cropped μαίρη πόππινς logo favicon

Παιδικός σταθμός, Μαίρη Πόππινς