Καινοτομία στην εκπαίδευση και στην διασκέδαση εμπνευσμένοι από τον Ηoward Gardner

Κάθε παιδί είναι ευφυές, κάθε παιδί είναι ξεχωριστό! Αυτή είναι η φιλοσοφία μας και για αυτό τον λόγο εφαρμόζουμε στο σχολείο μας εμπνευσμένοι από τον Ηoward Gardner καθηγητή του Harvard, το πρόγραμμα ανάπτυξης της πολλαπλής νοημοσύνης των παιδιών.

Στόχος των εκπαιδευτικών με την εφαρμογή αυτού του συστήματος στην προσχολική εκπαίδευση, αλλά και ιδανικά στην μελλοντική τους εκπαιδευτική πορεία, είναι να ενθαρρύνουν την διαδικασία μάθησης του παιδιού με τρόπο που να αναπτύξει αφενός τα ατομικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δυνατά σημεία του και αφετέρου να αποκτήσει δεξιότητες στις περιοχές εκείνες που υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.

καινοτομία-mppop

Πρόγραμμα ανάπτυξης της πολλαπλής νοημοσύνης των παιδιών στο «Μαίρη Πόππινς»

Έτσι λοιπόν στο σχολείο μας, ακολουθώντας το μοντέλο του Gardner με στόχο την ολιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε παιδιού προσαρμοσμένο βέβαια στην ηλικία του υλοποιούμε τα παρακάτω προγράμματα:

Κιναισθητική νοημοσύνη

Δράσεις που σχετίζονται με την κίνηση όλου του σώματος και τον συγχρονισμό. Το παιδί αθλείται, χορεύει, παίζει ρόλους, συνδυάζει κίνηση με ρυθμό.

Καινοτομία,-Παιδικός-σταθμός-η-χώρα-τηε-Μαίτη-Πόππινς

Διαπροσωπική νοημοσύνη

Δράσεις που αναπτύσσουν την συνεργασία. Το παιδί μαθαίνει να μοιράζεται, να δουλεύει σε ομάδες, να επικοινωνεί (με λέξεις ή με την επικοινωνία του σώματος)

Καινοτομία,-Παιδικός-σταθμός-η-χώρα-τηε-Μαίτη-Πόππινς

Ενδοπροσωπική νοημοσύνη

Δράσεις για την ανάπτυξη της συνειδητοποίησης του εαυτού τους και της αυτογνωσίας τους. Συνειδητοποίηση των δυνατών τους σημείων αλλά και αδυναμιών προς βελτίωση.

Ενθαρρύνουμε το παιδί να συνειδητοποιήσει και να εκφράσει και να αποδεχθεί τα συναισθήματά του.

Καινοτομία,-Παιδικός-σταθμός-η-χώρα-τηε-Μαίτη-Πόππινς

Γλωσσική νοημοσύνη

Δράσεις για την ανάπτυξη της σκέψης, του λόγου και της ομιλίας. Μαθαίνουμε τα παιδιά να ακούνε και να εκφράζονται γλωσσικά. Ιδιαίτερα στα προνήπια αναπτύσσουμε την προγραφή και προανάγνωση (φωνολογικά) και στα νήπια πρώτη προσπάθεια γραφής και πρώτη προσπάθεια ανάγνωσης.

Καινοτομία,-Παιδικός-σταθμός-η-χώρα-τηε-Μαίτη-Πόππινς

Λογικομαθηματική νοημοσύνη

Δράσεις για την ανάπτυξη της κρίσης, λογικής, υπολογισμών, μαθηματικών σχέσεων και πειραμάτων.

Καινοτομία,-Παιδικός-σταθμός-η-χώρα-τηε-Μαίτη-Πόππινς

Μουσική νοημοσύνη

Δράσεις για την ανάπτυξη του ρυθμού, του ήχου των μουσικών οργάνων, τραγουδιών. Τα παιδιά παίζουν απλά μουσικά όργανα και συντονίζονται με τον ρυθμό και την κίνηση.

Καινοτομία,-Παιδικός-σταθμός-η-χώρα-τηε-Μαίτη-Πόππινς

Νατουραλιστική νοημοσύνη

Δράσεις για ανάπτυξη επαφής με την φύση, βιωματική κατανόηση αντικειμένων, κατανόηση με όλες τις αισθήσεις. Τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν τα ζώα, το φυσικό περιβάλλον και ενθαρρύνονται στην εξερεύνηση και στο πείραμα.

Χωροταξική νοημοσύνη

Δράσεις για ανάπτυξη της ικανότητας των παιδιών να σκέφτονται τρισδιάστατα μέσω χειροτεχνιών, κατασκευών, ζωγραφικής, γλυπτικής. Να αναπτύξουν την φαντασίας, τον προσανατολισμό και την οπτικοποίηση των αντικειμένων.

Καινοτομία,-Παιδικός-σταθμός-η-χώρα-τηε-Μαίτη-Πόππινς

Με το πρόγραμμα αυτό οι γονείς αποκτούν επίγνωση των δεξιοτήτων των παιδιών τους, των ισχυρών τους σημείων, των σημείων προς βελτίωση και τον τρόπο υποστήριξης της ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ του παιδιού τους.

Στόχος του προγράμματός μας είναι να αναπτυχθούν όλα τα πεδία νοημοσύνης των παιδιών. Έτσι τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν την μάθηση και αυτοβελτιώνονται. Στο σχολείο μας παρέχουμε στα παιδιά το χώρο , το χρόνο και τα κίνητρα για να βιώσουν, να μοιραστούν και να αναπτύξουν το καθένα την δική του μοναδική πολλαπλή ευφυία.

Η εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης της πολλαπλής νοημοσύνης των παιδιών δίνει έμφαση στις ατομικές ανάγκες και στην μοναδική προσωπικότητα του κάθε παιδιού μας. Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται από τα μικρά τμήματα (ομάδες εργασίας) αλλά και από την πολύ συχνή προσωπική επικοινωνία με τους γονείς μας.

Κάθε παιδί είναι ευφυές, κάθε παιδί είναι ξεχωριστό στο «Μαίρη Πόππινς»