Η φιλοσοφία μας

Κάθε παιδί είναι ευφυές, κάθε παιδί είναι ξεχωριστό!

Αυτή είναι η φιλοσοφία μας και για αυτό τον λόγο εφαρμόζουμε στο σχολείο μας εμπνευσμένοι από τον Ηoward Gardner καθηγητή του Harvard, το πρόγραμμα ανάπτυξης της πολλαπλής νοημοσύνης των παιδιών.

Σύμφωνα με την θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης των παιδιών η μάθηση είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία που ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί διαφορετικές λειτουργίες για να πετύχει μια δραστηριότητα.

Ο Howard Gardner τεκμηρίωσε επιστημονικά ότι δεν υπάρχει μία, αλλά 8 εξίσου σημαντικά και ανεξάρτητα είδη νοημοσύνης, σε ένα μοναδικό μίγμα για κάθε παιδί.

η-φιλοσοφία-μας
η-φιλοσοφία-μας-2

Στόχος των εκπαιδευτικών με την εφαρμογή αυτού του συστήματος στην προσχολική εκπαίδευση , αλλά και ιδανικά στην μελλοντική τους εκπαιδευτική πορεία,  είναι να ενθαρρύνουν την διαδικασία μάθησης του παιδιού με τρόπο που να αναπτύξει αφενός τα ατομικά ενδιαφέροντα, κλίσεις και δυνατά σημεία του και αφετέρου να αποκτήσει δεξιότητες στις περιοχές εκείνες που υπάρχει περιθώριο βελτίωσης…

Αυτό ονομάζεται καινοτομία στην εκπαίδευση , στην μάθηση και στον τρόπο που τα παιδιά αντιλαμβάνονται και αλληλεπιδρούν με το σύνολο και το περιβάλλον.

Η χώρα της Μαίρη Πόππινς

Παιχνίδι , πολύ παιχνίδι

Ακρογωνιαίος λίθος της χαράς και της ψυχικής ισορροπίας των παιδιών είναι το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι το θεμέλιο της διαδικασίας της μάθησης, δίνει στα μικρά παιδιά τη δυνατότητα να μάθουν να οικοδομούν τη γνώση αλλά και να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους.

Στο σχολείο μας…με το ελεύθερο παιχνίδι τα παιδιά διαλέγουν τα υλικά, την παρέα, τους ρόλους και την δραστηριότητα που τους ευχαριστεί , αναπτύσσοντας την κοινωνικότητάς τους, την συνειδητοποίηση του εαυτού τους, των διεκδικήσεών τους, την δημιουργικότητα τους με μεγάλη χαρά (διαπροσωπική- ενδοπροσωπική νοημοσύνη)

Με το κατευθυνόμενο ομαδικό παιχνίδι η νηπιαγωγός κάθε φορά βάζει διαφορετικούς εκπαιδευτικούς στόχους με αποτέλεσμα η διαδικασία μάθησης γίνεται βιωματικά με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο

Σύστημα παιδί , Σχολείο , Οικογένειαφιλοσοφία-3

Αναγνωρίζουμε την τεράστια σημασία, υποστηρίζουμε, και αναπτύσσουμε το σύστημα παιδί-οικογένεια- σχολείο.

Όλοι είμαστε αλληλεξαρτώμενοι και αλληλοϋποστηριζόμενοι. Σας ενημερώνουμε, μας προτείνετε , σας παρακινούμε να δουλέψετε κάποια θέματα με τα παιδιά σας, μας στηρίζετε , σας στηρίζουμε.

Η Διεύθυνση , οι εκπαιδευτικοί, η ψυχολόγος μας αλλά και εξωτερικοί εξειδικευμένοι επαγγελματίες είναι στη διάθεση σας να συζητήσουμε οποιαδήποτε θέμα ή να ενημερώσουμε για κάποια αναπτυξιακά στάδια που απασχολούν όλους μας και απαιτούν ιδιαίτερους χειρισμούς προς όφελος των παιδιών μας.